90 reaktorrokov jadrových blokov Slovenských elektrární

01/12/2014
90 reaktorrokov jadrových blokov Slovenských elektrární
Slovenské elektrárne oslavujú 30 rokov prevádzky elektrárne Bohunice V2 a 15 rokov elektrárne Mochovce.