Ukončená odstávka 3. bloku AE Bohunice V2

07/07/2014
Ukončená odstávka 3. bloku AE Bohunice V2
V rámci plánovanej hlavnej opravy prebehli štandardné údržbové práce a čiastočná výmena paliva v reaktore 3. bloku AE Bohunice V2.