Deň kariéry v elektrárňach

Nádejných mladých energetikov k nám pritiahli nielen prezentácie čerstvých laureátov Ceny Aurela Stodolu, ale najmä možnosť porozprávať sa o práci priamo s top manažmentom firmy, ktorá je najväčším výrobcom elektriny na Slovensku.

Až 140 študentov technických škôl získalo pozvánku do zábavno-vzdelávacieho centra Energoland Mochovce, kde sme zorganizovali 2. ročník Dňa kariéry. Dozvedeli sa, že Slovenské elektrárne pripravili pracovné miesta aj pre čerstvých absolventov – či už sa zaujímajú o obchodovanie na energetických burzách, inžiniering alebo o prevádzku a údržbu energetických zariadení.

Tiež sa informovali o možnostiach spolupráce a finančnej podpore, ktorú elektrárne ponúkajú vysokoškolákom už počas štúdia. Rozhodli zme sa, že z tohto obojstranne prínosného stretnutia, ktoré sme prvý raz zorganizovali v roku 2018, vytvoríme tradíciu.

Pre študentov aj čerstvých absolventov

Toto podujatie je pre študentov zaujímavé aj preto, lebo elektrárne ponúkajú pracovné miesta vhodné pre čerstvých absolventov – či už sa zaujímate o obchodovanie na energetických burzách, plánovanie, analytiku, inžiniering, alebo o prevádzku a údržbu energetických zariadení elektrárne.

Pravidelne aktualizované ponuky pre študentov máme na portáli Profesia.sk.

Víťazi Ceny Aurela Stodolu (2019).

Na podujatí prezentujú svoje práce najúspešnejší študenti, ktorí sa so svojimi bakalárkami, diplomovkami a dizertačkami prihlásili do súťaže o Cenu Aurela Stodolu.