Dotazník pre účastníkov

Ďakujeme, že ste sa zúčastnili na podujatí Deň kariéry, ktorý zorganizovali Slovenské elektrárne. Snažíme sa veci robiť čo najlepšie a Vaša otvorená spätná väzba nám pomôže posúvať pomyselnú latku ešte vyššie.

Spätná väzba: Deň kariéry v elektrárňach (2019)

?
?
?
?
?
?
?
?