Evakuácia

Ak dôjde k evakuácii, pokyny dostanete z obecného rozhlasu. V takom prípade si pripravte evakuačnú batožinu. Evakuačná batožina nemôže presiahnuť 50 kg na jednu dospelú osobu, 25 kg na jedno dieťa a 5 kg príručnej batožiny.

Evakuácia zníži riziko vášho ohrozenia iba za predpokladu, že je vykonávaná podľa pokynov. Riaďte sa pokynmi obce – evakuácia bude umožnená len po plánovaných evakuačných trasách s povinným prechodom cez kontrolné stanoviská.

NEOBÁVAJTE SA O SVOJICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV – BUDE O NICH POSTARANÉ!

Na koho sa vzťahuje evakuácia

Kam budete evakuovaní

Evakuácia je plánovaná pre všetkých obyvateľov s trvalým a prechodným bydliskom v oblasti ohrozenia a pre osoby pracujúce a navštevujúce školské zariadenia v oblasti ohrozenia. Všetky mestá a obce v oblasti ohrozenia okolo jadrovej elektrárne majú evakuačné plány.

Budete informovaní o mieste pristavenia evakuačných dopravných prostriedkov a o mieste, kam budete evakuovaní. Predškolské zariadenia, školy, zdravotnícke zariadenia a iné, nachádzajúce sa na území obce, sú evakuované spoločne s obcou.

Čo urobiť pred odchodom z domu alebo bytu

 • Vypnite elektrické spotrebiče s výnimkou chladničiek a mrazničiek, uhaste všetky otvorené ohne a spaľovacie zariadenia (plynové kotly).
 • Uzatvorte hlavné uzávery plynu a vody, odpojte anténne systémy od prijímačov.
 • Skontrolujte uzatvorenie všetkých okien, zamknite dvere svojho domu/bytu.
 • Zabezpečte svoje potraviny a zásoby vody pred možnou kontamináciou – uložte ich do obalov, chladničky, mrazničky alebo komory. Nekonzumujte nechránené potraviny!
 • Pred odchodm z bytu či domu sa presvedčte, či o evakuácii vedia aj vaši susedia.
 • Vyplňte prvú stranu tohto formulára a pri odchode ju pripevnite alebo nalepte na vstupné dvere svojho domu alebo bytu.
 • NEVYPÍNAJTE hlavný elektrický istič!

Keď vlastníte hospodárske zvieratá

 • Nenechávajte ich na voľnom priestranstve, zatvorte ich do hospodárskych budov.
 • Dajte im dostatočnú zásobu vody a krmiva minimálne na 2 – 3 dni.
 • Nezamykajte ich, aby bol umožnený prístup zložkám, ktoré sa v prípade potreby o vaše zvieratá postarajú.
 • Zásoby vody a krmiva zabezpečte pred kontamináciou prekrytím fóliou alebo plachtou.
 • Vyplňte druhú stranu tohto formulára a spolu s vyplnenou prvou stranou ju pripevnite na viditeľnom mieste na dverách svojho bytu či domu.

Čo si vziať pri evakuácii so sebou

 • Osobné doklady – občiansky a vodičský preukaz, preukaz poistenca ZP.
 • Peniaze, platobné karty, cenné papiere a pod.
 • Pravidelne užívané lieky, recepty a zdravotné pomôcky, potreby pre kojencov.
 • Pre deti písacie a kresliace potreby, knižky, neobjemné hračky, atď.
 • Základné potraviny, zabalené – nepodliehajúce skaze na 2 až 3 dni, vrátane balenej pitnej vody.
 • Potreby osobnej hygieny a jedálenské potreby.
 • Spací vak, prikrývky, náhradné oblečenie, obuv.
 • Mobilný telefón s nabíjačkou, vreckovú baterku, náhradné batérie.

Pri odchode z domu či bytu si chráňte dýchacie cesty, napr. toaletným papierom, bavlnenou vreckovkou alebo uterákom. Povrch tela si chráňte vhodným oblečením, ktoré pri nástupe do vozidiel odložíte (čiapka, pláštenky, polyetylénové vrecká použité ako návleky na ruky a obuv). Na evakuáciu použite iba spoľahlivé vozidlo s dostatočnou zásobou pohonných hmôt.