Všetky A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Čo je energetická efektívnosť?

Systematický proces, ktorý smeruje od zisťovania skutočných energetických potrieb cez identifikáciu vyhovujúcich technológií až po efektívnu prevádzku a údržbu využívaných technológií. Dôležitou súčasťou je meranie, riadenie a vyhodnocovanie spotreby energií vo všetkých relevantných oblastiach spotreby a prevádzky.

Ako najlepšie znižovať spotrebu energií?

Najjednoduchšia odpoveď je vymeniť staré „spotrebiče“ za nové a efektívne. V skutočnosti to nie je takéto jednoduché, treba zvažovať objektívne podmienky každej prevádzky. Nie je to však ani nič nerealizovateľné. Základným predpokladom úspešného a udržateľného zvyšovania efektívnosti je existencia energetického auditu (nemusí byť v zmysle zákona, ak prevádzka nespadá pod zákonný limit).

Oplatí sa uvažovať o úsporách energií z pohľadu celkových nákladov podniku?

Určite áno. Náklady spojené so spotrebou energií patria medzi top tri najvyššie nákladové položky vôbec. V závislosti od druhu podnikania sú v prvej trojke najvyšších nákladov ešte osobné náklady a materiál. Znižovať spotrebu energií je však často krát podstatne jednoduchšie, ako tlačiť na mzdové alebo materiálové náklady. A efektívnejšie hospodárenie s energiami okamžite zlepšuje ekonomiku podniku a konkurencieschopnosť.

Aké reálne úspory sa dajú dosiahnuť?

Záleží od rozsahu a typu vybraných opatrení. Napríklad nové moderné LED osvetlenie dokáže v menej náročných prevádzkach (logistika, elektrotechnika, strojárstvo) usporiť v porovnaní s tradičnou technológiou aj 50 a viac percent elektriny. Viaceré technológie produkujú dostatok odpadového tepla, ktoré sa dá využiť na dokurovanie priestorov alebo prípravu teplej úžitkovej vody. Všetky opatrenia sa dajú na mieru pripraviť pre konkrétneho klienta v jeho konkrétnych podmienkach.

Sú investície do energetickej efektívnosti návratné?

Návratnosť je podmienená rozsahom investície a dosiahnuteľných úspor. Pričom do úspor treba počítať nie len úspory na energiách, ale aj nižšie náklady na prevádzku a údržbu, nižšie náklady na mzdy, administratívu a tiež náklady spojené s prerušovaním výroby alebo chybnou výrobou pre výpadky technológií. Pomerne rýchlo návratná je modernizácia osvetlenia napríklad v trojzmenných prevádzkach (čím dlhšie svietenie, tým vyššie úspory oproti tradičným systémom osvetlenia). Relatívne rýchle návratná je aj modernizácia zdrojov tepla, v závislosti od potreby modernizácie príslušnej infraštruktúry. Úspory treba hľadať v osvetlení, kúrení, chladení, vzduchotechnike či výrobe stlačeného vzduchu.

Modernizácia predpokladá investície. Čo ak na takéto investície nemám zdroje?

Investície do opatrení energetickej efektívnosti sa dajú zaplatiť z úspor. Existuje viacero modelov, ako projekty na zníženie spotreby energií zaplatiť z úspor v prevádzkových nákladoch. Vrátane možností financovať tieto opatrenia z cudzích zdrojov.

Mám spracovaný energetický audit. Čo ďalej?

Energetický audítor navrhuje v rámci auditu opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti. Vychádza pritom zo zistení počas výkonu auditu. Opatrenia môžu byť nízko až beznákladové, nákladné až veľmi nákladné s dlhšími návratnosťami. Medzi beznákladové opatrenia patrí napríklad dohovor zamestnancom vypínať osvetlenie, poriadne zatvárať kohútiky vodovodov alebo dbať na zatváranie dverí a okien počas vykurovacej sezóny. Zavedenie takýchto opatrení je v záujme každého podnikateľa a nepotrebuje na ich implementáciu odbornú pomoc. Majú okamžitý efekt a sú jednoduché zamerané viac na zmenu návykov zamestnancov, ktorí by mali byť vedení k neplytvaniu s energiami. S technicko-ekonomickým vyhodnotením navrhovaných opatrení, ich prispôsobeniu reálnym potrebám a možnostiam podniku a s ich implementáciou pomôžu všetkým záujemcom o znižovanie nákladov pomôžu experti Slovenských elektrární.

Ako sa dá zabezpečiť udržateľnosť realizovaných opatrení a znižovania spotreby energií?

Meranie, riadenie a vyhodnocovanie spotreby energií je najlepší spôsob ako systematicky optimalizovať a zvyšovať celkovú energetickú efektívnosť a udržateľne dosahovať úspory na spotrebe energií a prevádzkových nákladoch.

Dajú sa na zvýšenie energetickej efektívnosti použiť aj "eurofondy"?

Áno. Operačné programy EÚ pre obdobie 2014-2020 ponúkajú široké spektrum možností pre podporu implementácie projektov pre verejný sektor, malých a stredných podnikateľov. Poradíme vám, ako tieto možnosti využiť.

Prečo sa dnes už oplatí investovať do LED osvetlenia?

LED technológia je v súkromí dnes už všade okolo nás a čoraz častejšie po takomto druhu osvetlenia siaha aj priemysel. Po rokoch vývoja a zlepšovania dnešné LED systémy majú už potrebnú spoľahlivosť a robustnosť pre priemyselné aplikácie. A šetria elektrickú energiu. Koncová cena elektriny núti užívateľa siahnuť po energeticky efektívnejšej technológií, čo LED nesporne je. Rastúci dopyt tlačí samotných výrobcov LED svietidiel a svetelných zdrojov do väčšej aktivity a tak je na trhu dostupná široká ponuka LED svetelných zdrojov, resp. LED svietidiel. Aj tu platí pravidlo „kvalita zodpovedá cene“ – drahšie svietidlá a zdroje majú spravidla lepšie svetlo-technické parametre, dlhšiu životnosť, jednoduchšiu údržbu a nakoniec aj užívateľsky lepší dizajn. Rozdiel medzi „lacnou“ a „drahou“ LED-kou môže byť aj niekoľko desiatok tisíc hodín životnosti.

Sú LED skutočne o toľko úspornejšie, ako tradičné svetelné zdroje?

Áno. Ak chcete zvýšiť kvalitu osvetlenia – a tým aj kvalitu a bezpečnosť pracoviska – a zároveň znížiť spotrebu elektriny, inteligentne riadené LED systémy sú jedinou možnosťou. Pri porovnaní rovnakej hladiny osvetlenosti je úspora medzi LED a klasickou technológiou v priemysle (výbojky a fluorescenčné žiarivky) okolo 50 percent. LED technológia pritom svoju efektívnosť v porovnaní s klasickými zdrojmi ďalej zvyšuje (tzv. merný výkon [lumen/W] – viac svetla za 1 Watt). V globále míňame približne tretinu elektriny na osvetlenie. Efektívne systémy vedia dramaticky znížiť spotrebu elektriny a tým aj produkciu skleníkových plynov.

Budem sa vedieť o nový inteligentne riadený systém LED starať v rámci údržby?

Áno. Starostlivosť o LED systémy nie je o nič komplikovanejšia ako starostlivosť o klasické svietenie. Životnosti LED čipov a elektroniky dosahuje 50 000 a viac hodín, čo je približne 5 rokov non-stop svietenia. Výbojky a trubice v klasických svietidlách majú nižšie životnosti a ich častá výmena neúmerne zaťažuje rozpočty firiem na údržbu, kde vedia LED systémy ušetriť nemalé prostriedky. Samotné čistenie optických častí nie je náročnejšie ako údržba klasických svietidiel. Pri kúpe svietidiel do priemyslu dbajte na IP krytie – čím vyššie číslo, tým odolnejšie svietidlo.

Kde ešte s LED osvetlením ušetrím okrem spotrebovanej elektriny alebo lacnejšej údržbe?

Spoľahlivé a efektívne osvetlenie nešetrí len spotrebu či emisie skleníkových plynov, ale zároveň zvyšuje bezpečnosť a kvalitu pracoviska. Vplyv osvetlenia na pracovnú aktivitu je nezanedbateľný, zvyšuje produktivitu práce, znižuje nehody na pracovisku a počet vyrobených nepodarkov. Spoľahlivý systém tiež znižuje celkový počet neproduktívnych dní v dôsledku servisných odstávok. Toto všetko má pozitívny vplyv na ziskovosť podniku. Znížená spotreba LED tiež zvyšuje dostupnú rezervu záložného zdroja pre iné technológie. S novým osvetlením v  súlade s požiadavkami normy nehrozia pokuty od kompetentných úradov a problémy spojené so zhoršujúcim sa zdravotným stavom zamestnancov.

Kedy sa mi investícia za LED vráti?

Najvplyvnejším faktorom pri výpočte návratnosti investície do LED systému je celkový počet hodín svietenia – čím viac hodín denne systém svieti, o to vyššia je elektrická úspora oproti pôvodnej sústave. V závislosti od rozsahu investície sú LED systémy pri viac ako 8 hodinovom svietení denne návratné do 2 – 5 rokov.

Kde všade môžem použiť LED svietidlo?

LED systémy sú dnes prakticky využiteľné vo všetkých priemyselných oblastiach. Vzhľadom na potrebu lepšieho odvodu tepla zo svetelného zdroja treba inštaláciu LED do priestorov s vysokou teplotou dobre zvážiť a ešte lepšie naprojektovať.

Dá sa kvalita LED svietidla zhodnotiť aj z obrázku v katalógu?

Dobrým vodítkom je množstvo použitého hliníka, ktorý zabezpečuje chladenie čipov. Zjednodušene sa dá povedať – čím viac hliníka, tým kvalitnejšie svietidlo.

Je svetlo z LED odlišné od svetla z klasických svetelných zdrojov?

Svietidlá s konvenčnými predradníkmi (štartér a tlmivka) fungujú na frekvencii 50Hz a tým pádom vnímame takéto svetlo „blikať“. Je to rušivý vplyv, nepriaznivo vplýva na zrak a v ťažkom priemysle je životu nebezpečný. Pracovná frekvencia LED rádovo vyššia, ľudské oko „blikanie“ LED nevidí. Náhradná teplota chromatičnosti pri LED je voliteľná podľa ponuky (od teplej 2700K až po veľmi studenú 6000K) a index podania (rozpoznávania) farieb, tzv. CRI je viac 80 (z max 100).

Čo s LED po životnosti?

Po dosiahnutí životnosti LED zdroj nezhasína. Klesá však svetelný výkon a projektovaná hladina osvetlenia už nemusí spĺňať normou požadovanú hodnotu. Ak je telo vyrobené z časovo stálych materiálov (napr. hliník), morálna životnosť svietidla je rádovo dlhšia ako životnosť zdrojov. Renomovaní výrobcovia poskytujú garancie dostupnosti elektrických komponent a zdrojov nezriedka aj desať rokov. Z tohto dôvodu je značka a história výrobcu dôležitá. Síce si za značku priplatíte, ale máte istotu dlhodobo fungujúcej technológie. A to napriek neustálemu pokroku v oblasti elektroniky.