Laboratórium VE Trenčín

Kolegyne v Trenčíne nevykonávajú monitorovanie či diagnostiku iba pre vodné elektrárne. Od roku 2009 pomáhajú s analýzou turbínových a izolačných olejov pre Vojany a Nováky a posledné tri roky už plne realizujú analýzy olejov pre všetky elektrárne.

Prestížna cena Via Bona Slovakia pre Slovenské elektrárne

Slovenské elektrárne získali špeciálne ocenenie „Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí“ v rámci finále Via Bona Slovakia za rok 2019 . Udeľuje ho Nadácia Pontis za zodpovedné podnikanie. Tento rok bolo podaných 52 prihlášok.

Toto auto zvládne odviezť dve dekompresné komory a majú ho potápači Slovenských elektrární

Auto má jednu dekompresnú komoru na stálo a disponuje tiež možnosťou pridania ďalšej. Do výbavy patrí aj najnovšia helma Kirby Morgan KM97. Okrem nej majú aj dve KM47 so zabudovaným kompletným dýchacím a komunikačným systémom a audiovizuálnym systémom pre tvorbu obrazovej dokumentácie pri výkone prác. Rovnako aj pozemná stanica je od renomovanej značky Kirby Morgan. Na nafukovanie potápačských prístrojov a zásobníkov vzduchu v dekompresnej komore budú využívať nový kompresor The Capitano od firmy Bauer.

Zatopené koľajnice v Novákoch

Naplaveniny vo vodných elektrárňach

Pri veľkej vode sa nečistoty zachytávajú aj na hrabliciach hatí, ktoré spravuje štátny Slovenský vodohospodársky podnik.

Reakčná bariéra

Dočasné odkalisko ENO. V roku 2019 bola medzi kúpeľmi Chalmová a odkaliskom vybudovaná reakčná bariéra v celkovej dĺžke 210 metrov.

Ružín II

Malá vodná elektráreň Ružín II bola vybudovaná na vyrovnávacej nádrži pod PVE Ružín. Spracováva rovnomerne prietoky zo špičkovej prevádzky tejto PVE. Je v nej inštalovaný jeden agregát s horizontálnou priamoprietočnou Kaplanovou turbínou.

VE Madunice

VE Madunice je umiestnená pod nádržou Sĺňava, ktorá bola umelo vybudovaná v údolnej nive Váhu. Podobné podmienky výstavby boli neskôr pri budovaní vodného diela Gabčíkovo.

MVE Bešeňová

Malá vodná elektráreň Bešeňová je umiestnená pri vyrovnávacej nádrži pod nádržou Liptovská Mara a jej hlavnou funkciou je vyrovnávať odtoky zo špičkovej prevádzky PVE Liptovská Mara. Sú v nej inštalované dva horizontálne agregáty a prevádzka je riadená hladinovou reguláciou.