Zatopené koľajnice v Novákoch

Prestížna cena Via Bona Slovakia pre Slovenské elektrárne

Slovenské elektrárne získali špeciálne ocenenie „Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí“ v rámci finále Via Bona Slovakia za rok 2019 . Udeľuje ho Nadácia Pontis za zodpovedné podnikanie. Tento rok bolo podaných 52 prihlášok.

Toto auto zvládne odviezť dve dekompresné komory a majú ho potápači Slovenských elektrární

Auto má jednu dekompresnú komoru na stálo a disponuje tiež možnosťou pridania ďalšej. Do výbavy patrí aj najnovšia helma Kirby Morgan KM97. Okrem nej majú aj dve KM47 so zabudovaným kompletným dýchacím a komunikačným systémom a audiovizuálnym systémom pre tvorbu obrazovej dokumentácie pri výkone prác. Rovnako aj pozemná stanica je od renomovanej značky Kirby Morgan. Na nafukovanie potápačských prístrojov a zásobníkov vzduchu v dekompresnej komore budú využívať nový kompresor The Capitano od firmy Bauer.

Naplaveniny vo vodných elektrárňach

Pri veľkej vode sa nečistoty zachytávajú aj na hrabliciach hatí, ktoré spravuje štátny Slovenský vodohospodársky podnik.

Laboratórium VE Trenčín

Kolegyne v Trenčíne nevykonávajú monitorovanie či diagnostiku iba pre vodné elektrárne. Od roku 2009 pomáhajú s analýzou turbínových a izolačných olejov pre Vojany a Nováky a posledné tri roky už plne realizujú analýzy olejov pre všetky elektrárne.

Reakčná bariéra

Dočasné odkalisko ENO. V roku 2019 bola medzi kúpeľmi Chalmová a odkaliskom vybudovaná reakčná bariéra v celkovej dĺžke 210 metrov.

Ružín II

Malá vodná elektráreň Ružín II bola vybudovaná na vyrovnávacej nádrži pod PVE Ružín. Spracováva rovnomerne prietoky zo špičkovej prevádzky tejto PVE. Je v nej inštalovaný jeden agregát s horizontálnou priamoprietočnou Kaplanovou turbínou.

VE Madunice

VE Madunice je umiestnená pod nádržou Sĺňava, ktorá bola umelo vybudovaná v údolnej nive Váhu. Podobné podmienky výstavby boli neskôr pri budovaní vodného diela Gabčíkovo.

MVE Bešeňová

Malá vodná elektráreň Bešeňová je umiestnená pri vyrovnávacej nádrži pod nádržou Liptovská Mara a jej hlavnou funkciou je vyrovnávať odtoky zo špičkovej prevádzky PVE Liptovská Mara. Sú v nej inštalované dva horizontálne agregáty a prevádzka je riadená hladinovou reguláciou.