Práca

Hľadáme odborníkov do jadrových elektrární a ďalších špecialistov.

Pre študentov

Vysokoškoláci môžu za kvalitnú záverečnú prácu získať cenu s odmenou až 1 500 eur!

Stáž a prax

Získajte základné praktické vedomosti a zručnosti na našich pracoviskách!