Nitrianske univerzitné dni 2017

Poriadnu dávku vedy zažijú návštevníci Nitrianskych univerzitných dní. Slovenské elektrárne pre nich pripravili Science Talks o rádioaktívnych diviakoch, misii Mars a supravodivosti.

V meste pod Zoborom práve prebieha akademické podujatie Nitrianske univerzitné dni dvoch tunajších alma mater: Univerzity Konštantína FilozofaSlovenskej poľnohospodárskej univerzity. Stretnete sa na ňom s ďalšou edíciou Science Talks – podujatím bez siahodlhých vedeckých prednášok, na ktorom v krátkych, 15- až 20-minútových príhovoroch dostanete jednoducho podané odpovede na odborné otázky.

Vidíme sa 2. mája 2017

V utorok 2. mája sa v Aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre predstavia Aba Teleki a Boris Lacsný z katedry fyziky UKF. O 10:00 budú pútavo rozprávať o makroskopickom kvantovom jave: supravodivosti.

Mediálnu pozornosť v minulom roku vzbudili rádioaktívne diviaky na Šumave. Otázku, či sú diviaky – a huby, ktoré jedia – rádioaktívne, zodpovie Juraj Miššík z katedry biochémie a biotechnológie SPU.

Chýbať nebude ani návšteva z vesmíru!

Na nitrianske Science Talks zavíta aj Misii Mars a astrobiologička Michaela Musilová, ktorá sa špecializuje na organizmy žijúce v extrémnych podmienkach. Už druhýkrát sa zúčastnila simulovanej misie na Mars v americkej púšti. Podarilo sa jej tam dopestovať špenát?

"Naším cieľom je podnietiť záujem mladých o vedu a ukázať, že aj zložité veci možno povedať jednoducho."

Róbert Holý
vedúci komunikácie jadrových elektrární


Aba TelekiABA TELEKI

Študoval teoretickú jadrovú fyziku na Karlovej Univerzite v Prahe. Zároveň pracuje ako učiteľ na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.

PhD. získal v odbore všeobecná fyzika a matematická fyzika na Komenského univerzite v Bratislave.

Jeho súčasný výskum sa na adekvátnu integráciu teórie relativity (špeciálnej a všeobecnej) do modernej osnovy vyučovania fyziky.

Je spoluautorom kvantitatívneho mikroskopického kognitívneho modelu ENKI. Je aktívnym členom Celoštátnej komisie Fyzikálnej olympiády.

Boris LacsnýBORIS LACSNÝ

Pracuje ako učiteľ fyziky na Univerzite Konštantína filozofa v Nitre. PhD. získal v odbore Teória vyučovania fyziky.

Jeho výskum sa zameriava na modelovanie kognitívnych procesov vo vyučovaní fyziky a navrhovanie nových fyzikálnych experimentov pre vyučovanie fyziky.

Je autorom kvantitatívneho mikroskopického kognitívneho modelu ENKI.

Juraj MiššíkJURAJ MIŠŠÍK

Venuje sa biochémii, biochemickým metódam a rádioaktivite v životnom prostredí. Pracuje ako odborný asistent na katedre biochémie a biotechnológie Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.

Súčasne spolupracuje s referenčným laboratóriom environmentálnej rádioaktivity v Nitre, kde sa špecializuje na gamaspektrometriu a rádiohygienickú kontrolu poľnohospodárskych produktov a surovín.

Je absolventom biofyziky a chemickej fyziky bratislavského "matfyzu" a titul PhD. získal na SPU v Nitre. Vo svojej dizertačnej práci sa venoval prechodu rádioaktívneho cézia do potravín.

Michaela MusilováMICHAELA MUSILOVÁ

Astrobiologička so zameraním na extrémofily – organizmy žijúce v extrémnych podmienkach, ako sú pevninské ľadovce, oceánske priekopy a pod. Práve takéto organizmy by sme mohli nájsť na iných planetárnych telesách v našej Slnečnej sústave.

Svoj výskum robila na University College London (UK), California Institute of Technology (USA) a University of Bristol (UK). Získala tiež výskumné štipendium pre prácu priamo v NASA Jet Propulsion Laboratory (USA), spolupracovala aj na viacerých projektoch Európskej vesmírnej agentúry ESA (napr. Projekt MoonLITE).

V roku 2014 absolvovala simulovanú misiu na Marťanskej púštnej výskumnej stanici (Mars Desert Research Station) v USA. Druhýkrát zakúsila život astronauta na Marse v januári 2017. V budúcnosti by chcela spolupracovať na vesmírnej misii, ktorej cieľom bude nájsť život v mimozemskom priestore.