Odborné prednášky

Odborníci zo Slovenských elektrární vás prevedú témami súvisiacimi s energetikou.

Odborníci z elektrární prednášajú na slovenských školách

Manažéri, špecialisti a odborníci z radov našich zamestnancov dlhodobo pôsobia aj ako hostia a externí prednášajúci na viacerých univerzitách, predovšetkým technického zamerania.

Na základe individuálnej dohody a konkrétne vyšpecifikovaných detailov vám radi sprostredkujeme takúto formu spolupráce a obohatenia vášho výukového programu, napríklad, o odborníkov z týchto oblastí:

  • Podpora výroby
  • Monitorovanie výkonnosti
  • Životné prostredie
  • Prevádzka klasických elektrární
  • Prevádzka jadrových elektrární
  • Jadrová bezpečnosť aradiačná ochrana
  • Koordinácia údržby
  • Inžiniering

Kontakt: studenti@seas.sk