Procurement

Public procurement

Procurement of the "above-the-limit" contracts for goods, services and building works related to the power generation is governed by the Act No. 343/2015 Coll. on Public Procurement Act (herein after "PPA").

Announcements used in public procurement are published in the Official Journal of the European Union and in the Journal of Public Procurement. These announcements are also available at our web site after their publication in the Official Journal of the European Union and in the Journal of Public Procurement.

The Forms to Public Procurement are available at the right part in the section „Documents“.

Procurement out of the PPA

When contracting the delivery of goods, provisioning of services and performance of works related to other purposes than the power generation, or whose estimated value is lower that the financial threshold for the "above-the-limit" contracts pursuant to PPA, Slovenské elektrárne follow its own internal procedures for tenders management, or publish Commercial Public Tenders by the Commercial Code (herein after "CPT"). Selected tenders and all CPT are published at our web-page below.

Tenders in Slovenské elektrárne are carried mainly through electronic systems. Now the system PROEBIZ is in use, which is the most used system in EPH group.

 

Part of the contracts (agreements/orders) concluded by Slovenské elektrárne are the General Terms and Conditions of SE, a.s. („GTC“).

In case that the contract subject matter are so called general services, the Simplified general terms and conditions of SE („GTCS) may be part of the contract.

Valid text of the GTC and GTCS are available at the right part in the section „Documents“.

Part of the contracts concluded by Slovenské elektrárne within Enel Group are the General Contract Conditions of Enel Group ("GCC"), which consist of the following documents:

  • General part (common terms and conditions for all members of the Enel Group)
  • Annex IX Slovakia (terms and conditions specific to Slovenské elektrárne, a.s.)

Archive of GTC and GCC:

GTC, version 1.2.2013, valid till 30.9.2014

GTC, version 1.10.2014, valid till 30.9.2015

GTC, version 1.10.2015, valid till 30.9.2016

GTC, version 01.10.2016, valid till 31.5.2018

GTCS, version 1.1.2016, valid till 30.9.2016

GTCS, version 01.10.2016, valid till 31.5.2018

GCC. 4th edition, 1.10.2014, valid till 30.9.2015

GCC, 5th edition, 1.10.2015, valid till 30.6.2016

GCC, 6th edition, 1.7.2016, valid till 30.9.2016

In case the performance is executed in the premises of SE, a.s., the following technical conditions are part of the contract, depending on the type of the premises in which the performance will be executed:

  • General Technical Terms of Performance in SE, a.s. („GTT“) for plants – apply to the following plants: Jaslovské Bohunice, Mochovce, Nováky, Vojany and Hydroelectric power plants
  • General Technical Terms of Performance in SE, a.s. („GTT“) for headquarters
  • Site Safety and Technical Conditions for MO34 Project („SSTC“) – apply to MO34 Project

Valid text of the GTT and SSTC are available at the right part in the section „Documents“.

Archive of GTT and SSTC:

Plants, version5, 15.7.2013, valid till 31.3.2014

Plants, version6, 1.4.2014, valid till 1.10.2014

Plants, version 7, 1.10.2014, valid till 30.9.2015

Plants, version 8, 1.10.2015, valid till 30.9.2016

Plants, version 9, 01.10.2016, valid till 31.5.2018

MO34, version 7, 15.7.2013, valid till 31.3.2014

MO34, version 8, 1.4.2014, valid till 1.10.2014

MO34, version 9, 1.10.2014, valid till 30.9.2015

MO34, version 10, 1.10.2015, valid till 30.9.2016

MO34, version 11, 01.10.2016, valid till 31.5.2018

Headquarters, version 10, 15.7.2013, valid till 1.10.2014

Headquarters, version 11, 1.10.2014, valid till 30.9.2015

Headquarters, version 12, 1.10.2015, valid till 30.9.2016

Headquarters, version 13, 01.10.2016, valid till 31.5.2018

The rights and obligations for participants in tenders announced by our Company are defined in General Tender Conditions.

You can apply for the tenders published below in the section "Public procurement" by contacting a responsible buyer.

How to enter a tender

You can apply for the "Procurement out of the Public procurement act" by clicking on the link "Click here" on the column "Send a request".

After submitting your application you will receive the Tender documents or Invitation to the Tender, where you will have to proceed the registration to take part in bidding.

Archive:

GTC, version 12, 1.4.2016

GTC, version 13, 15.08.2016

GTC, version 14, 25.08.2016

GTC, version 15, 9.11.2016

If you have any questions or problems you can contact the department of Procurement Support (Procurement back office):

procurement.backoffice@seas.sk
P: +421 2 5866 3453
F: +421 2 5866 3151

Announcements of procurement under the PPA

Subject of contract Commodity Date of publication Deadline to confirm the interest Príloha
2018/04463
Preprava čierneho energetického uhlia (ČEU) v železničných vozňoch širokého rozchodu pre Slovenské elektrárne, a.s.,
Zuzana Schmidtová
Služby
.
13.09.2018 01.10.2018 preprava-cierneho-energetickeho-uhlia-ceu-v-zeleznicnych-voznoch-sirokeho-rozchodu-pre-slovenske-elektrarne-as-zavod-elektrarne-vojany.pdf
2018/RKsZ-03
M29B – Montáž potrubných systémov,zariadení a elektro-časti na stabilných hasiacich zariadeniach na 4.bloku v jadrovej elektrárni Mochovce – Projekt MO34
Martina Szakálová
Práce
.
30.08.2018 28.09.2018 oznamenie-12147-mrp.pdf
2018/04109
IPR EMO 51802 MODIFIKÁCIA 4 KS BLOKOVÝCH TRANSFORMÁTOROV EMO12 ALEBO DODÁVKA NOVÝCH
Vladimír Mužík
Tovary
.
27.08.2018 28.09.2018 ipr-emo-51802-modifikacia-4-ks-blokovych-transformatorov-emo12-alebo-dodavka-novych-transformatorov.pdf

Announcements of procurement out of the PPA and CPT

Subject of contract Commodity Date of publication Deadline to confirm the interest Príloha Send a request
1000094959
DOZIMETER ELEKTRONICKY PERSONALNY EPD
František Tomajko
Tovary
FOMU10
21.09.2018 26.09.2018 Click here
2018/ 04377
Pozáručné servisné opravy BIS a RISSD
Veronika Pevná
Služby
MCIT13
20.09.2018 24.09.2018 Click here
OVS - 1000094802
Nezávislé kontroly
Iveta Horniaková
Služby
SPPT27
20.09.2018 28.09.2018 Click here
Zmena OVS
Kontinuálne dodávky drevnej energetickej štiepky pre elektráreň Vojany v období od 1.10.2018 do 31.3.2019 v predpokladanom maximálnom objeme 60 000 ton
Simona Zacharová
Tovary
.
18.09.2018 24.09.2018 ovs-zmena-podmienok-dodavka-stiepky.zip
OVS - 1000093511
ND pre rotačné výmenníky tepla typ LJUNGSTROJ a GAVO
Dana Dančejová
Tovary
FMGV18
18.09.2018 28.09.2018 93511-ovs-vyhlasenie.pdf Click here
2018/04533
Oprava chemických analyzátorov Bran Luebbe
Mních Rastislav
služby
MC11300
17.09.2018 24.09.2018 Click here
2018/04521
Opravy, tlakové skúšky a kontroly hasiacich prístrojov podľa Vyhl. MV SR č. 719/2002 Z.z. v SE-TE, lokalita Vojany
Petríková Darina
služby
MC20100
17.09.2018 26.09.2018 Click here
OVS - 2017/03592
Služby technickej podpory, service desku a iných vybraných činností
Spišáková Dagmar
služby
SPL2600
10.09.2018 24.09.2018 2017-03592-vyhlasenie-ovs-pc-tp.pdf Click here

List of pending tenders

Date Time Name of eAuction Promoter Status Options
11.10.201810:002018_N_01_Pozemky - TrnavaSlovenské elektrárne, a.s.Running
20.09.201809:53Rozbor odpadových vôd a vôd zo studníSlovenské elektrárne, a.s.Running
19.09.201808:30Ultrazvukové sondy Olympus a HqsonicsSlovenské elektrárne, a.s.Running
18.09.201813:00Náhradné diely pre rotačné výmenníky tepla typ LJUNGSTROM a GAVOSlovenské elektrárne, a.s.Running
12.09.201810:30Náhradné diely na armatúry_1000094878Slovenské elektrárne, a.s.Running
11.09.201815:00Supplies of wooden chips for the Thermal power plant Vojany during the period from 01.10.2018 till 31.3.2019 in the estimated maximum volume of 60 000 tonesSlovenské elektrárne, a.s.Running
04.09.201810:00Plánovaná revízia tlakových častí prepravných kyslíkových návesov v SE-EBO Slovenské elektrárne, a.s.Running