Procurement

Public procurement

Procurement of the "above-the-limit" contracts for goods, services and building works related to the power generation is governed by the Act No. 343/2015 Coll. on Public Procurement Act (herein after "PPA").

Announcements used in public procurement are published in the Official Journal of the European Union and in the Journal of Public Procurement. These announcements are also available at our web site after their publication in the Official Journal of the European Union and in the Journal of Public Procurement.

The Forms to Public Procurement are available at the right part in the section „Documents“.

Procurement out of the PPA

When contracting the delivery of goods, provisioning of services and performance of works related to other purposes than the power generation, or whose estimated value is lower that the financial threshold for the "above-the-limit" contracts pursuant to PPA, Slovenské elektrárne follow its own internal procedures for tenders management, or publish Commercial Public Tenders by the Commercial Code (herein after "CPT"). Selected tenders and all CPT are published at our web-page below.

Tenders in Slovenské elektrárne are carried mainly through electronic systems. There are 2 systems currently in use: Ariba Spend Management (Tender system), managed by ENEL and system PROEBIZ, the most used system in EPH group.

 

Part of the contracts (agreements/orders) concluded by Slovenské elektrárne are the General Terms and Conditions of SE, a.s. („GTC“).

In case that the contract subject matter are so called general services, the Simplified general terms and conditions of SE („GTCS) may be part of the contract.

Valid text of the GTC and GTCS are available at the right part in the section „Documents“.

Part of the contracts concluded by Slovenské elektrárne within Enel Group are the General Contract Conditions of Enel Group ("GCC"), which consist of the following documents:

  • General part (common terms and conditions for all members of the Enel Group)
  • Annex IX Slovakia (terms and conditions specific to Slovenské elektrárne, a.s.)

Archive of GTC and GCC:

GTC, version 1.2.2013, valid till 30.9.2014

GTC, version 1.10.2014, valid till 30.9.2015

GTC, version 1.10.2015, valid till 30.9.2016

GTCS, version 1.1.2016, valid till 30.9.2016

GCC. 4th edition, 1.10.2014, valid till 30.9.2015

GCC, 5th edition, 1.10.2015, valid till 30.6.2016

GCC, 6th edition, 1.7.2016, valid till 30.9.2016

In case the performance is executed in the premises of SE, a.s., the following technical conditions are part of the contract, depending on the type of the premises in which the performance will be executed:

  • General Technical Terms of Performance in SE, a.s. („GTT“) for plants – apply to the following plants: Jaslovské Bohunice, Mochovce, Nováky, Vojany and Hydroelectric power plants
  • General Technical Terms of Performance in SE, a.s. („GTT“) for headquarters
  • Site Safety and Technical Conditions for MO34 Project („SSTC“) – apply to MO34 Project

Valid text of the GTT and SSTC are available at the right part in the section „Documents“.

Archive of GTT and SSTC:

Plants, version5, 15.7.2013, valid till 31.3.2014

Plants, version6, 1.4.2014, valid till 1.10.2014

Plants, version 7, 1.10.2014, valid till 30.9.2015

Plants, version 8, 1.10.2015, valid till 30.9.2016

MO34, version 7, 15.7.2013, valid till 31.3.2014

MO34, version 8, 1.4.2014, valid till 1.10.2014

MO34, version 9, 1.10.2014, valid till 30.9.2015

MO34, version 10, 1.10.2015, valid till 30.9.2016

Headquarters, version 10, 15.7.2013, valid till 1.10.2014

Headquarters, version 11, 1.10.2014, valid till 30.9.2015

Headquarters, version 12, 1.10.2015, valid till 30.9.2016

The rights and obligations for participants in tenders announced by our Company are defined in General Tender Conditions.

You can apply for the tenders published below in the section "Public procurement" by contacting a responsible buyer.

How to enter a tender

You can apply for the "Procurement out of the Public procurement act" by clicking on the link "Click here" on the column "Send a request".

After submitting your application you will receive the Tender documents or Invitation to the Tender, where you will have to proceed the registration to take part in bidding.

Archive:

GTC, version 12, 1.4.2016

GTC, version 13, 15.08.2016

GTC, version 14, 25.08.2016

GTC, version 15, 9.11.2016

If you have any questions or problems you can contact the department of Procurement Support (Procurement back office):

procurement.backoffice@seas.sk
P: +421 2 5866 3453
F: +421 2 5866 3151

Announcements of procurement under the PPA

Subject of contract Commodity Date of publication Deadline to confirm the interest Príloha
1000082397
Náhradné diely na pohony havarijnej regulačnej kazety - Ložiská
Dana Dančejová
Tovary
FMGV27
02.06.2017 21.07.2017 nahradne-diely-na-pohony-havarijnej-regulacnej-kazety-loziska.pdf

Announcements of procurement out of the PPA and CPT

Subject of contract Commodity Date of publication Deadline to confirm the interest Príloha Send a request
Zmena OVS - 1000084421
Zariadenie na skúšanie povrchov tlakovej nádoby reaktora a zvarových spojov parogenerátora
Dana Dančejová
Tovary
.
23.06.2017 23.06.2017 ovs-zmena-podmienok-84421.pdf
OVS - 1000084964
Sorbčná patróna PJA
Dana Dančejová
Tovary
FMGE05
22.06.2017 12.07.2017 ovs-vyhlasenie-1000084964.pdf Click here
OVS - 2017/02936
IPR EBO 10095/3 Modifikácia chladičov sprchových systémov
Martin Hrnčiar
Práce
LMGE10
21.06.2017 26.06.2017 ovs-vyhlasenie-formular-lto10095-3.pdf Click here
OVS - 2017/02893
Sanácia Zemianskeho potoka a monitoring podzemných vôd v lokalite Zemiansky potok ENO
Danica Pozdechová
Práce
SPBA01
21.06.2017 03.07.2017 ovssanaciavyhlasenie.zip Click here
1000085006
Náhradné diely na doskové uzávery palivových trás RP900 (vreteno, matice). Dodávka na základe výkresovej dokumentácie.
Jana Bučányová
Tovary
FLMS01
20.06.2017 23.06.2017 Click here
2017/03097
Servis kamerového a komunikačného systému radiačnej kontroly v EBO
Veronika Pevná
Práce
MESS01
20.06.2017 23.06.2017 Click here
OVS - 1000084541
Dodávka neštandardného meracieho kanála pre kontrolu dosahovania prvého kritického stavu reaktorov na 3. a 4. bloku EMO
Iveta Horniaková
Práce
LEII02
19.06.2017 30.06.2017 zip.zip Click here
OVS - 1000082782
Dokončenie úpravy kondenzátu a chemického dávkovacieho systému blokov 3 a 4 - Projekt MO34.
Adriana Oltmanová
Práce
LCCC13
16.06.2017 28.06.2017 vyhlasenie-ovs-3-.pdf Click here

List of pending tenders

Date Time Name of eAuction Promoter Status Options
31.07.201710:00IPR EBO 10095/3 Modifikácia chladičov sprchových systémovSlovenské elektrárne, a.s.Running
06.07.201714:00Servis a oprava analyzátorov kyseliny boritej a detektora olejovej hmly pre EMOSlovenské elektrárne, a.s.Running
03.07.201710:00Oprava a údržba RS elektrostatických odlučovačov pre ENO Slovenské elektrárne, a.s.Running
03.07.201710:00Servis kamerového a komunikačného systému radiačnej kontroly v EBOSlovenské elektrárne, a.s.Running
30.06.201712:00Repair of Torque Tightening Machine HYTORC and Its AccessoriesSlovenské elektrárne, a.s.Running
30.06.201711:00testSlovenské elektrárne, a.s.Running
29.06.201712:00Bežná oprava TG1 VE Nosice - elektročasťSlovenské elektrárne, a.s.Running
29.06.201710:00Oprava meracích transformátorov 110kV v poli vyvedenia výkonu TG1 VE NosiceSlovenské elektrárne, a.s.Running
28.06.201711:00Preventívna a korektívna údržba ACHJ a TKCHJ pre SE-EBO a preventívna a korektívna údržba ACHJ pre SE-EMOSlovenské elektrárne, a.s.Running
26.06.201712:00IPR EBO 10380 - Zabezpečenie koncentrácie H3BO3 v PO v prípade seizmickej udalosti v EBOSlovenské elektrárne, a.s.Running
20.06.201711:00náhradné diely na doskové uzávery palivových trás_1000085006Slovenské elektrárne, a.s.Running
14.06.201713:00Oprava požiarnych prestupov v lokalite AE Mochovce 12Slovenské elektrárne, a.s.Running
14.06.201709:30IPR EBO 86800 – Nové objekty V2 – Rekonštrukcia haly dielní v SO 640 a stavba prežarovneSlovenské elektrárne, a.s.Running
30.05.201709:00Údržba a opravy analyzátorov kyslíka a vodíka Orbisphere pre EMOSlovenské elektrárne, a.s.Running
16.05.201710:00IPR EBO 10302 - Nové zdvíhacie zariadenia pre veká chladičov 2TQ63W01, 2TQ23W01, 1TQ23W01 a 1TQ63W01Slovenské elektrárne, a.s.Running
03.05.201712:00Replacement of Inclined Lift in PSPP Čierny Váh – VET66044Slovenské elektrárne, a.s.Running
12.04.201713:00Komplexná oprava heterogénneho obvodového zvaru DN1100mm u SK PG43 v SE-EBOSlovenské elektrárne, a.s.Running
14.03.201710:00IPR EBO 86800 - Dodávka a montáž statické regály, automatizované regály a manipulačnej technikySlovenské elektrárne, a.s.Running