Science talks 2015

Science Talks je podujatie zamerané na popularizáciu vedy a techniky, ktoré organizujú Slovenské elektrárne a Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) v rámci Týždňa vedy a techniky. Je určené študentom stredných škôl a ich učiteľom, ktorí sa zúčastňujú Festivalu vedy a techniky. Jeho cieľom je inšpirovať, motivovať a prinášať mladým pozitívne príklady zo sveta vedy, výskumu a vývoja.

V roku 2015 prebehol už 2. ročník podujatia Science Talks. Vystúpili na ňom úspešní vedci a inovátori z praxe, ako napríklad Michaela Musilová, ktorá v roku 2014 absolvovala simulovanú misiu na Mars, či Kateřina Falk, ktorá vyvíja experimenty pre najvýkonnejší laser sveta. Prednášali aj úspešní stredoškoláci i vysokoškoláci, ktorí sa s účastníkmi podelia o svoje vedomosti a skúsenosti zo sveta vedy a techniky.

Profily prednášajúcich:

Kateřina FALK: „Cesta za najväčšími lasermi sveta“

Kateřina FalkKateřina Falk sa narodila sa v Zlíne, kde vyštudovala gymnázium. Keď mala 16 rokov, dostala štipendium OSF (Open Society Foundation) a HMC na štúdium na strednej internátnej škole v Škótsku (St Leonards School, St Andrews). V štúdiu fyziky pokračovala na Imperial College London, v rámci ktorého sa zapojila do profesionálneho výskumu. Neskôr študovala doktorát na Oxfordskej univerzite, kde aj vyučovala a následne prijala ponuku v Los Alamos National Laboratory v USA. Momentálne pôsobí ako Senior Scientist na ELI Beamlines v Prahe, kde pomáha vyvíjať experimenty pre najvýkonnejší laser sveta. Vo svojej doterajšej kariére mala Katka príležitosť pracovať s tými najväčšími laserovými systémami na svete v USA, Japonsku, Veľkej Británii, Nemecku i Švédsku.

Ondrej BAJZA: „My wood science (hi)story“

Ondrej BajzaOndrej Bajza je inovátorom telom i dušou. Pochádza z mlynárskej rodiny. Vyštudoval strednú priemyselnú školu stavebnú v Žiline. Aktuálne študuje drevené stavby na Drevárskej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene. Popri škole vedie vlastné podnikanie v oblasti malých drevených stavieb, vo svojej oblasti je československým lídrom.

Aktuálne pracuje na energeticky nezávislých nízkonákladových stavbách. Zaujíma sa o riešenia pre trvale udržateľný život a prevádzkuje vlastnú mikrovodnú elektráreň. Posledné dva roky zastával funkciu predsedu študentskej organizácie Technickej univerzity vo Zvolene. Rád stretáva nových ľudí, vo voľnom čase rád cestuje a venuje sa genealógii. Raz by rád založil energeticky nezávislú obec.

Bystrík BORIŠČÁK: „Prečo som sa rozhodol študovať energetiku“

Bystrík BoriščákBystrík Boriščák študuje inžiniersky študijný program tepelné energetické stroje a zariadenia na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, kde absolvoval aj bakalárske štúdium v oblasti energetiky. Svoju budúcnosť v energetike videl už na Strednej priemyselnej škole strojníckej v Prešove, ktorá ho naučila technickému mysleniu. Kedže škola nie je jediná vec, ktorú musí mať každý energetik v malíčku, popri nej sa snaží riešiť a vyhľadávať jednotlivé projekty s firmami, ktoré v tejto technickej sfére pôsobia.

Jednou z jeho ambícií je pracovať na projekte, v ktorom bude schopný naplno využiť svoju kreativitu a znalosti a v konečnom dôsledku vniesť do dnešného života niečo nové. Je rád obklopený spoločnosťou príjemných ľudí s podobnými záujmami, ktorí ho dokážu inšpirovať.

Ivana ŠMELKOVÁ: „Ako motivovať žiakov k tvorbe“

Ivana ŠmelkováIvana Šmelková proces vo výučbe v triede realizuje v duchu jasných pravidiel pre súžitie v škole v atmosfére priateľstva a demokracie. Venuje sa debrujárskym pokusom určených na popularizáciu jednoduchých chemických pokusov. Je taktiež autorkou projektu „Učme sa pre život alebo pekelne dobré pokusy“. Vzťah učiteľ – žiak vníma v role spolupracovníka, radcu a prirodzenej autority.

Vo vzťahu ku kolegom uprednostňuje tímovú prácu, čo ukázala ako autorka viacerých projektov, napríklad „Otvorená škola športu“, „Seniori on-line“  a iné. Taktiež organizuje projekt EUROSCOLA, ktorý organizuje Európsky parlament od roku 1989.

Michaela MUSILOVÁ: „Bádať ako astrobiológ – to je žiť život v extrémoch“

Michaela MusilováMichaela Musilová ako jedna z mála zaskúsila, aké je to byť astronautom žijúcim na Marse. Michaela totiž v roku 2014 absolvovala simulovanú misiu na na Marťanskej púštnej výskumnej stanici (Mars Desert Research Station), v USA. Jej vedeckým smerom je astrobiológia so zameraním na extrémofily - organizmy žijúce v extrémnych podmienkach, ako sú oceánske priekopy, pevninské ľadovce a pod. Práve takéto organizmy by sme mohli najsť na iných planetárnych telesách v našej Slnečnej sústave. Svoj výskum robila na California Institute of Technology (USA), University College London (UK) a University of Bristol (UK). Získala tiež výskumné štipendium pre prácu priamo v NASA Jet Propulsion Laboratory (USA), spolupracovala aj na viacerých projektoch Európskej vesmírnej agentúry (ESA) a pre Londýnske Observatórium. Momentálne pracuje pre Slovenskú organizáciu pre vesmírne aktivity (SOSA), s ktorou sa snažia o to, aby sa Slovensko stalo plným členom ESA. Jej veľkým snom je v budúcnosti spolupracovať na vesmírnej misii, ktorej cieľom bude nájsť život v mimozemskom priestore.

Michal RAČKO: „Ako dodať svojmu projektu dôveryhodnosť“

Michal RačkoMichal Račko, entuziastický študent fyziky na Imperial College London, vyštudoval gymnázium Jozefa Lettricha v Martine.

Na strednej škole sa zúčastnil viacerých súťaží ako Intel ISEF alebo Medzinárodná astronomická olympiáda, na ktorých získal viaceré ocenenia vrátane zlatej a striebornej medaily.

Zaujíma ho jadrová fyzika a dúfa, že raz pomôže zbaviť ľudstvo závislosti od fosílnych palív. Vo voľnom čase rád jazdí na bicykli, hrá na gitare a bicích.

Igor ŽOVTIK: „Snail Robot – účasť na svetovej súťaži I-SWEEEP“

Igor ŽovtikIgor Žovtik pochádza z malého mesta na východe Slovenska, Sniny. Keď mal 15 rokov, presťahoval sa do Košíc, kde začal študovať na SOŠ automobilovej so zameraním na počítačové siete. Keďže chcel vynikať vo viacerých odvetviach, upriamil svoj pohľad na robotiku.

Po čase však zistil, že v živote človeka jestvuje omnoho dôležitejší aspekt, a to zdroje energie potrebnej pre život. Preto sa rozhodol technológiu nechať na iných a pustil sa do štúdia alternatívnych zdrojov na Technickej Univerzite v Košiciach.