Science talks 2016

Trinásty ročník Týždňa vedy a techniky so sebou priniesol ďalšie kolo úspešného podujatia Science Talks, organizovaného Slovenskými elektrárňami v spolupráci s Asociáciou pre mládež, vedu a techniku (AMAVET). Science Talks je podujatie určené učiteľom a žiakom stredných škôl, ktorí sa zúčastňujú Festivalu vedy a techniky, a jeho cieľom je inšpirovať, motivovať a priniesť mladým pozitívne príklady zo sveta vedy, výskumu a vývoja nových technológií.

Na podujatí vystúpili úspešní vedci a inovátori z praxe, ako napríklad Michaela Musilová, ktorá v roku 2014 absolvovala simulovanú misiu na Mars, či Michal Zajaček, ktorý v súčasnosti pracuje na výskume v rámci PhD štúdia na Max Planck Inštitúte pre Rádioastronómiu v Bonne.

O svoje vedomosti a skúsenosti zo sveta vedy a techniky sa s účastníkmi podelili aj úspešní stredoškoláci a vysokoškoláci, ako napríklad Michaela Brchnelová, ktorá je finalistkou Google Science Fair a momentálne študuje na TU Delft v Holandsku, Miriam Feretová a Samuel Smoter, ktorí so svojimi projektmi získali bronzové medaily na svetovej olympiáde I-SWEEEP v Americkom Houstone, či Jana Čornáková, ktorá na najväčšej stredoškolskej vedeckej súťaži Intel ISEF 2016 obdržala vynikajúce štvrté miesto v kategórii rastlinné vedy.

V rámci tohto ročníka podujatia prebehlo aj vyhodnotenie súťaže Misia Mars, do ktorej sa mohli zapojiť študenti stredných a vysokých škôl so svojimi návrhmi vedeckých experimentov s praktickým prínosom pre ďalší výskum možností života na Marse.