Secondary circuit operator

AE BohuniceKoho hľadáme?

Šikovných ľudí, aj čerstvých absolventov, na pozície operátorov sekundárneho okruhu jadrových elektrární v Jaslovských Bohuniciach.

Čo od kandidáta očakávame?

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického, strojárskeho alebo elektrotechnického zamerania. V prípade prírodovedných odborov je podmienkou zameranie na odbor fyzika resp. jadrová fyzika. Vítaní sú absolventi odborov so zameraním na energetiku.

Kandidát musí:

 • mať psychickú a zdravotnú spôsobilosť,
 • ovládať prácu s počítačom a balíkom MS Office,
 • aktívne ovládať anglický jazyk,
 • byť zodpovedný, naučený na tímovú spoluprácu, mať analytické myslenie,
 • pri práci uplatňovať presný a opatrný prístup a zvládať krízové situácie,
 • byť ochotný pracovať na zmeny.

Čo budete robiť?

Po úspešnom absolvovaní komplexného školenia a splnení všetkých zákonných podmienok bude vašou náplňou práce v atómových elektrárňach v Jaslovských Bohuniciach monitorovanie parametrov a riadenie prevádzky dvoch 250-megawattových turbogenerátorov a ich pomocných systémov, vykonávanie manipulácií s ovládacími prvkami na zariadení sekundárneho okruhu, operatívne riadenie pracovníkov obsluhy zariadenia sekundárneho okruhu a dodržiavanie jadrovej bezpečnosti pri manipulácii a zásahoch na zariadeniach sekundárneho okruhu.

Čo ponúkame?

 • Zaujímavú a dôležitú prácu, ktorú nevie robiť každý. Vhodní kandidáti absolvujú prípravu a zaškolenie.
 • Kariérny rast:
  Po splnení požadovaných kritérií a preškolení sa operátor sekundárneho okruhu môže posunúť na pozíciu operátora primárneho okruhu. Ďalej môže postupovať na miesto vedúceho reaktorového bloku, potom na zmenového inžiniera, alebo sa uplatniť na iných útvaroch v našej spoločnosti.
 • Pravidelný vzdelávací program a outdoorové výcvikové pobyty.
 • Pestrý sociálny program a benefity.