Slovensko

Vyberte produkt alebo službu, o ktorú máte záujem.

Elektrická energia od SE Predaj

Elektrickú energiu môžu zákazníci na Slovensku odoberať od Slovenských elektrární – energetických služieb, s.r.o., 100% dcérskej spoločnosti Slovenských elektrární, a.s., ktoré sú najväčším výrobcom energie na Slovensku.

Slovenské elektrárne, sú zárukou stability, finančnej a odbornej sily. Sú zárukou, že firma Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o., nevznikla s krátkodobým cieľom, ale od svojho vzniku je stabilným a významným hráčom na trhu – už v prvom roku pôsobenia na trhu (2009) sa firma Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o., stala jednotkou medzi novými dodávateľmi v predanom množstve elektriny a štvrtým najvýznamnejším dodávateľom na Slovensku.

Plyn od SE PredajV prvých rokoch svojho pôsobenia na trhu sa spoločnosť Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o., zamerala na dodávky elektriny pre veľkých firemných zákazníkov.

V roku 2011 spoločnosť rozšírila svoje dodávky aj pre segment malých podnikateľov a domácností.

Od roku 2013 dodáva svojim zákazníkom aj zemný plyn a poskytuje služby energetickej efektívnosti.

 

Centrálne vykurovanie teplom od Slovenských elektrárníSlovenské elektrárne patria do prvej desiatky výrobcov a dodávateľov tepla na Slovensku. Výroba tepla je založená prevažne na kombinovanej výrobe elektriny a tepla z jadrového paliva, hnedého uhlia, čierneho uhlia, biomasy a plynu.

Na trhu s teplom pôsobia nepretržite od roku 1988 prostredníctvom sústav centrálneho zásobovania tepla v regióne Trnava a Prievidza.

Viac informácií