Stratégia

Úspech a konkurencieschopnosť v globálnom obchodnom svete

Bezpečnosť

Sme nekompromisní pri jadrovej bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Inovácie

Hnací motor udržateľnosti pre ďalšie generácie

Životné prostredie

Energetika zladená so životným prostredím

Riadenie

Náš model riadenia odráža očakávania všetkých zainteresovaných strán

Zainteresované strany

Zamestnanci a dodávatelia sú kľúčom k úspechu Slovenských elektrární