Základné údaje

Podiel primárnych energ. zdrojov na dodanej elektrine v r. 2020 (%)

Slovenské elektrárne v roku 2020 celkovo vyrobili 18 773 gigawatthodín elektriny. Čistá dodávka elektriny Slovenských elektrární dosiahla 16 994 GWh. Vďaka jadrovej a vodnej energii až 95 % elektriny dodanej do siete bolo bez emisií CO2 – z produkcie jadrových, vodných, fotovoltických elektrární a spoluspaľovaním biomasy.

Svorková výroba jednotlivých zdrojov SE, a.s. (GWh)

Graf zobrazuje výrobu zo zdrojov spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. Ak si prajete zobraziť historický graf s celkovým vývojom výroby a spotreby elektrickej energie na Slovensku od roku 1983, kliknite na tlačidlo "zistiť viac".

ZISTIŤ VIAC