Žiadosť o konzultáciu

Ak máte záujem o konzultáciu k vašej ročníkovej, bakalárskej, diplomovej či dizertačnej práci, vyplňte a odošlite tento formulár. Po vzájomnej dohode a na základe konkrétne vyšpecifikovaných detailov vám sprostredkujeme kontakt na špecialistu z radov našich zamestnancov.

Žiadosť o konzultáciu študentskej práce

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
podmienkami